Farmy fotowoltaiczne

Farmy fotowoltaiczne

Kompleksowa obsługa procesów budowy farm fotowoltaicznych od etapu audytu lokalizacji, pozyskania zgód środowiskowych, warunków zabudowy, warunków przyłączenia do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych, projektów technicznych, pozwoleń na budowę, ewentualnych projektów budowlanych zamiennych, dokumentacji niezbędnej do uczestnictwa w aukcjach organizowanych przez URE, przez fizyczną realizację budowy i oddanie projektów do użytkowania, aż po obsługę i konserwację wielkoskalowych projektów PV.

Instalacje fotowoltaiczne dla prosumentów

Instalacje fotowoltaiczne dla prosumentów

Spółka VOOLT wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis zajmuje się kompleksową obsługą projektów PV dla prosumentów w sektorze B2B (przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej) oraz B2C. Firma kładzie szczególny nacisk na obsługę klienta biznesowego, z uwzględnieniem kompleksowych usług projektowych oraz wykonawczych, od poziomu realizacji instalacji fotowoltaicznych, poprzez zarządzanie energią w inteligentnych budynkach, aż po optymalizowanie procesów energochłonnych w zakładach przemysłowych.

Magazynowanie energii

Magazynowanie energii

Aktywne działanie na innowacyjnym rynku magazynowania energii jako części inteligentnych sieci elektroenergetycznych, pozwalających na świadczenie usług systemowych służących stabilizacji, regulacji i ochrony sieci przesyłowych i dystrybucyjnych węzłów energetycznych. Realizacja projektu Operatora Magazynów Energii o nazwie Novavis Storage. Podmiot opracowuje koncepcję wykorzystania systemów magazynowania energii w projektach sieciowych, fotowoltaicznych oraz wiatrowych, zarówno pod przyszłe hybrydowe aukcje OZE w Polsce, jak i w ramach projektów inwestycyjnych typu PPA (ang. Power Purchase Agreements) oraz DSR (ang. Demand Side Response).

O nas

Novavis Group Spółka Akcyjna jest podmiotem notowanym na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, działającym w branży Odnawialnych Źródeł Energii. Spółka za pośrednictwem podmiotów zależnych koncentruje się kompleksowym wdrażaniu rozwiązań proekologicznych w sektorze komercyjnym, publicznym, a także w gospodarstwach domowych. Grupa Kapitałowa Novavis Group realizuje strategię opartą o wykonawstwo własnych i zewnętrznych inwestycji fotowoltaicznych, a także przyszłych projektów wiatrowych oraz innowacyjnych systemów magazynowania i zarządzania energią elektryczną.

Doświadczenie

Doświadczenie

W oparciu o wieloletnie doświadczenia Grupy Kapitałowej Novavis, wyspecjalizowany zespół projektowy, posiadane kompetencje i referencje, jak również skutecznie zrealizowane projekty, Novavis Group oferuje Klientom kompleksową obsługę związaną z prowadzeniem projektów OZE na każdym ich etapie: od projektowania i uzyskiwania wszelkich zgód formalnych (development), poprzez realizację zamówień, dostaw materiałowych i fizyczne prowadzenie budów, aż po skuteczny inwestorski nadzór ekspercki, audyty i doradztwo w zakresie zarządzania energią w inteligentnych budynkach, a także optymalizowanie procesów energochłonnych w zakładach przemysłowych. Novavis Group posiada ponadto kompetencje związane z usługami bankowości inwestycyjnej, pozwalające oferować usługi finansowania projektów w sektorze zielonej energetyki oraz kompleksowej realizacji projektów na rynku OZE.

Realizacja procesu deweloperskiego projektów fotowoltaicznych w ramach spółek zależnych NG PV

1

Wyszukanie gruntu, audyt lokalizacji, opracowanie wstępnych projektów zagospodarowania terenu, zawarcie umów dzierżawy.

2

Pozyskanie uzgodnień środowiskowych, warunków zabudowy, warunków przyłączenia do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych, pozwoleń na budowę.

3

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uczestnictwa w aukcjach OZE organizowanych przez URE, bądź w projektach typu PPA (ang. Power Purchase Agreements).

4

Fizyczna realizacja budowy i oddanie projektów do użytkowania, bądź sprzedaż spółek celowych na etapie ready-to-build.