2011

27.10.2011Grupa Rubicon Partners razem z Pulsem Biznesu współorganizatorem Akademii Inwestora Indywidualnego
09.09.2011Wręczenie ufundowanych przez Fundacje Domu Baudouina stypendiów edukacyjnych dla wychowanków Domu Dziecka nr 15 w Warszawie
06.09.2011Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rubicon Partners NFI S.A.
31.08.2011Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2011 r.
04.04.2011Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rubicon Partners NFI S.A. 04.04.2011 r.