2012

14.11.2012Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 
31.08.2012Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 r
16.05.2012Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rubicon Partners NFI S.A.
15.05.2012Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 r.
28.03.2012Grupa Rubicon Partners razem z Pulsem Biznesu współorganizatorem Konferencji „Transakcje fuzji i przejęć w praktyce”
20.03.2012Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 r.
20.03.2012Publikacja raportu rocznego za 2011 r.