2013

14.11.2013Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r.
02.09.2013Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2013 r. zawierajacy skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.
15.05.2013Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2013 r.
21.03.2013Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 r.
21.03.2013Publikacja raportu rocznego za 2012 r.
04.03.2013Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rubicon Partners NFI S.A. godz. 13.00
04.03.2013Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rubicon Partners NFI S.A. godz. 11.00
07.01.2013Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rubicon Partners NFI S.A.