2014

14.11.2014Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r
28.08.2014Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2014 r. zawierajacy skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.
14.05.2014Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2014 r.
21.03.2014Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r.
21.03.2014Publikacja raportu rocznego za 2013 r.
05.03.2014Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
24.03.2014Pierwszy dzień zawieszenie obrotu akcjami w związku procesem scalenia akcji
28.03.2014Dzień Referencyjny
08.04.2014Ostatni dzień zawieszenia obrotu akcjami oraz dzień scalenia akcji
09.04.2014Wznowienie obrotu akcjami