2015

12.11.2015Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego
za III kwartał 2015 r.
27.08.2015Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego
za I półrocze 2015 r. zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.
03.06.2015Zwyczajne Walne Zgromadzenie
14.05.2015Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I
kwartał 2015 r
20.03.2015Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 r.
20.03.2015Publikacja raportu rocznego za 2014 r.