2016

14.11.2016Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
 26.08.2016Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2016 r. zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.
 13.05.2016 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2016 r.
 18.03.2016 Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 r.
 18.03.2016 Publikacja raportu rocznego za 2015 r.