2017

10.11.2017Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.
 31.08.2017Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r. zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.
12.05.2017 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2017 r.
24.03.2017Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.
 24.03.2017 Publikacja raportu rocznego za 2016 r.