2019

13.11.2019Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.
 27.09.2019Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r. zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.
 13.05.2019Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2019 r.
 29.04.2019Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.
 29.04.2019Publikacja raportu rocznego za 2018