2021

31.05.2021Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku
29.11.2021Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku
30.09.2021Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe
30.04.2021Publikacja raportu rocznego za 2020 r.
30.04.2021Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.