2022

30.05.2022Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku
29.11.2022Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku
30.09.2022Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe
29.04.2022Publikacja raportu rocznego za 2021 r.
29.04.2022Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.