2023

30.05.2023Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 roku
29.11.2023Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku
29.09.2023Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe
21.04.2023Publikacja raportu rocznego za 2022 r.
21.04.2023Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r.