Dobre praktyki

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
RB_EBI_1_2016 z dn 01 stycznia 2016 r.
Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW obowiązujące od 01 stycznia 2016 r.
RB_EBI_1_2014 z dn. 02 stycznia 2014 r.
Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW obowiązujące od 01 stycznia 2013 r.
RB_EBI_1_2013 z dn. 02 stycznia 2013 r.
Uchwała GPW z dn. 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
RB_EBI_1_2012 z dn. 02 stycznia 2012 r.
Uchwała GPW z dn. 19 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Uchwała GPW z dn. 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Ład korporacyjny Rubicon Partners NFI S.A. 2011.
Uchwała GPW z dn. 19 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW