Działalność rady nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników w 2016 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników w 2015 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników w 2014 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników w 2013 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników w 2012 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników w 2011 r.
Oświadczenia o powiązaniach Członków Rady Nadzorczej
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny w 2010 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny w 2009 r.