Akcjonariat

dataAkcjonariuszL. akcji% akcjiL. głosów% głosów
30 sierpnia 2021*Marshall Nordic Limited18 100 43351,6918 100 43351,69
30 sierpnia 2021**Rubicon Partners Ventures ASI Sp. z o.o.5 000 00014,285 000 00014,28
12 listopada 2020***Paweł Krzyształowicz2 640 0007,542 640 0007,54
8 stycznia
2021****
Impera Invest Sp. z o.o.2 171 2386,202 171 2386,20
30 sierpnia 2021Pozostali7 103 61420,297 103 61420,29
* informacja na podstawie zawiadomienia – MARSHALL NORDIC LIMITED RB_24/2021 z 30.08.2021
** informacja na podstawie zawiadomienia – RUBICON PARTNERS VENTURES ASI SP. Z O.O. RB_26/2021 z 30.08.2021
*** informacja na podstawie zawiadomienia – PAWEŁ KRZYSZTAŁOWICZ RB_65/2020 z 12.11.2020
****informacja na podstawie zawiadomienia – IMPERA INVEST SP. Z O.O. RB_1/2021 z 08.01.2021

Kapitał zakładowy NOVAVIS GROUP S.A. wynosi 3 501 528,50 PLN i dzieli się na 35 015 285 akcji, w tym:

Liczba akcjirodzajSeriaWartość nominalna
3 820 500akcje zwykłe na okazicielaA20,10
3 820 500akcje zwykłe na okazicielaB20,10
27 374 285akcje zwykłe na okazicielaC20,10

Liczba głosów z akcji wynosi 35 015 285 (z każdej akcji przysługuje 1 głos).