Akcjonariat

dataAkcjonariuszL. akcji% akcjiL. głosów% głosów
09 września 2023*Marshall Nordic Limited16 511 60147,1616 511 60147,16
28 września 2023**Rubicon Partners Ventures ASI Sp. z o.o.3 504 099103 504 09910
12 listopada 2020***Paweł Krzyształowicz2 640 0007,542 640 0007,54
28 września 2023Pozostali12 359 58535,2912 359 58535,29
* informacja na podstawie zawiadomienia – MARSHALL NORDIC LIMITED RB_17/2023 z 09.09.2023
** informacja na podstawie zawiadomienia – RUBICON PARTNERS VENTURES ASI SP. Z O.O. RB_18/2023 z 28.09.2023
*** informacja na podstawie zawiadomienia – PAWEŁ KRZYSZTAŁOWICZ RB_65/2020 z 12.11.2020

Kapitał zakładowy NOVAVIS GROUP S.A. wynosi 3 501 528,50 PLN i dzieli się na 35 015 285 akcji, w tym:

Liczba akcjirodzajSeriaWartość nominalna
3 820 500akcje zwykłe na okazicielaA20,10
3 820 500akcje zwykłe na okazicielaB20,10
27 374 285akcje zwykłe na okazicielaC20,10

Liczba głosów z akcji wynosi 35 015 285 (z każdej akcji przysługuje 1 głos).