Raporty bieżące

 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
5 sierpnia 2022 35_2022 Zatwierdzenie prospektu NOVAVIS GROUP S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego
84,0 KB
30 lipca 2022 34_2022 Informacja od Zarządu Spółki z grupy Novavis Group S.A. o zawarciu znaczącej Umowy
88,3 KB
27 lipca 2022 33_2022 Zawarcie umów dzierżawy przez spółkę zależną od Novavis Group S.A.
90,2 KB
27 lipca 2022 32_2022 Zawarcie umów dzierżawy przez spółkę zależną od Novavis Group S.A.
90,3 KB
27 lipca 2022 31_2022 Zawarcie umowy dzierżawy przez spółkę zależną od Novavis Group S.A.
90,2 KB
14 lipca 2022 30_2022 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novavis Group S.A.
326,0 KB
8 lipca 2022 29_2022 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
88,8 KB
1 lipca 2022 28_2022 Informacja o zarejestrowaniu spółki celowej
83,1 KB
22 czerwca 2022 27_2022 Korekta skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2021 zgodnie z zaleceniem UKNF
316,8 KB
22 czerwca 2022 26_2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis Group S.A. w dniu 22 czerwca 2022r.
85,9 KB
22 czerwca 2022 25_2022 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
189,1 KB
22 czerwca 2022 24_2022 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis Group SA
456,0 KB
21 czerwca 2022 23_2022 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
87,0 KB
17 czerwca 2022 22_2022 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
88,8 KB
15 czerwca 2022 21_2022 Informacja o zarejestrowaniu spółek celowych
282,5 KB
9 czerwca 2022 20_2022 Informacja o zarejestrowaniu spółki celowej
82,0 KB
7 czerwca 2022 19_2022 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
88,3 KB
3 czerwca 2022 18_2022 Informacja o zarejestrowaniu spółki celowej
82,6 KB
30 maja 2022 17_2022 Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 22 czerwca 2022 roku na wniosek Akcjonariusza
410,9 KB
26 maja 2022 16_2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novavis Group S.A.
90,4 KB
25 maja 2022 15_2022 Powołanie Członków Zarządu Spółki na nową kadencję
91,7 KB
25 maja 2022 14_2022 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
82,4 KB
6 maja 2022 13_2022 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
290,9 KB
30 kwietnia 2022 12_2022 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego skonsolidowanego za 2021 rok
286,5 KB
10 kwietnia 2022 11_2022 Informacja od Zarządu Spółki z grupy Novavis Group S.A. o wyborze oferty złożonej w przetargu
283,4 KB
9 kwietnia 2022 10_2022 Korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku zgodnie z zaleceniem UKNF
87,4 KB
8 kwietnia 2022 9_2022 Stanowisko Emitenta do zalecenia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
90,0 KB
10 marca 2022 8_2022 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Novavis Group S.A.
284,1 KB
22 lutego 2022 7_2022 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
289,1 KB
4 lutego 2022 6_2022 Korekta skorygowanego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku
349,6 KB
3 lutego 2022 5_2022 Korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku zgodnie z zaleceniem UKNF
320,8 KB
3 lutego 2022 4_2022 Korekta skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2020 zgodnie z zaleceniem UKNF
1,1 MB
31 stycznia 2022 3_2022 Stanowisko Emitenta do zalecenia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
654,5 KB
27 stycznia 2022 2_2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
283,2 KB
27 stycznia 2022 1_2022 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
145,9 KB