Raporty okresowe

 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004

Kwartalne

29 listopada 2023 QSr3_2023 Skonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartał 2023 roku
1,8 MB
30 maja 2023 QSr1_2023 Skonsolidowany raport kwartalny QSr za I kwartał 2023 roku
1,6 MB

Półroczne

29 września 2023 PSr_2023 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023
3,1 MB

Roczne

27 kwietnia 2023 RR_2022 Raport Roczny 2022
13,9 MB
27 kwietnia 2023 SRR_2022 Skonsolidowany Raport Roczny 2022
14,1 MB