Raporty okresowe

 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004

Kwartalne

29 listopada 2022 QSr3_2022 Skonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartał 2022 roku
1,8 MB
30 maja 2022 QSr1_2022 Skonsolidowany raport kwartalny QSr za I kwartał 2022 roku
1,4 MB
9 kwietnia 2022 QSr3_2021 Skorygowany Skonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartał 2021 roku
1,8 MB
4 lutego 2022 QSr3_2021 Skorygowany Skonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartał 2021 roku
2,3 MB
3 lutego 2022 QSr3_2021 Skorygowany Skonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartał 2021 roku
2,2 MB

Półroczne

30 września 2022 PSr_2022 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022
3,7 MB

Roczne

30 kwietnia 2022 SRR_2021 Skonsolidowany Raport Roczny 2021
7,8 MB
29 kwietnia 2022 RR_2021 Raport Roczny 2021
5,6 MB