Walne zgromadzenia

 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
22 czerwca 2022 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 22 czerwca 2022
132,3 KB
22 czerwca 2022 Projekty uchwał na ZWZ Spółki na dzień 22 czerwca 2022
191,7 KB
22 czerwca 2022 Formularz do głosowania 22 czerwca 2022
197,6 KB
22 czerwca 2022 Adres do kontaktu
46,3 KB
22 czerwca 2022 Liczba akcji
118,6 KB
22 czerwca 2022 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Novavis SA z oceny wyników
249,9 KB
22 czerwca 2022 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Novavis SA z działalności RN
184,9 KB
22 czerwca 2022 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
240,6 KB
22 czerwca 2022 Wniosek Zarządu do RN i Walnego
116,1 KB
22 czerwca 2022 Raport Atestacyjny o wynagrodzeniach
260,7 KB
22 czerwca 2022 Raport bieżący nr 16_2022
90,4 KB
22 czerwca 2022 Raport Roczny 2021
5,6 MB
22 czerwca 2022 Skonsolidowany Raport Roczny 2021
7,8 MB
22 czerwca 2022 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 22 czerwca 2022-zmiana
134,5 KB
22 czerwca 2022 Projekty uchwał na ZWZ Spółki na dzień 22 czerwca 2022-zmiana
222,5 KB
22 czerwca 2022 Formularz do głosowania 22 czerwca 2022- zmiana
201,1 KB
22 czerwca 2022 Raport bieżący nr 17_2022
410,9 KB