Walne zgromadzenia

 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
13 czerwca 2023 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 13 czerwca 2023
195,3 KB
13 czerwca 2023 Projekty uchwał na ZWZ Spółki na dzień 13 czerwca 2023
264,9 KB
13 czerwca 2023 Formularz do głosowania 13 czerwca 2023
201,4 KB
13 czerwca 2023 Adres do kontaktu
46,3 KB
13 czerwca 2023 Liczba akcji
118,4 KB
13 czerwca 2023 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Novavis SA z oceny wyników
201,4 KB
13 czerwca 2023 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Novavis SA z działalności RN
193,0 KB
13 czerwca 2023 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
271,2 KB
13 czerwca 2023 Wniosek Zarządu do RN i Walnego
108,4 KB
13 czerwca 2023 Raport Atestacyjny o wynagrodzeniach
239,2 KB
13 czerwca 2023 Statut
239,0 KB
13 czerwca 2023 Raport bieżący nr 7_2023
288,4 KB
13 czerwca 2023 Raport Roczny 2022
13,9 MB
13 czerwca 2023 Skonsolidowany Raport Roczny 2022
14,1 MB