Walne zgromadzenia

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
28 czerwca 2024 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 28 czerwca 2024
134,1 KB
28 czerwca 2024 Projekty uchwał na ZWZ Spółki na dzień 28 czerwca 2024
231,6 KB
28 czerwca 2024 Formularz do głosowania 28 czerwca 2024
203,8 KB
28 czerwca 2024 Adres do kontaktu
46,3 KB
28 czerwca 2024 Liczba akcji
118,4 KB
28 czerwca 2024 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Novavis SA z oceny wyników
196,8 KB
28 czerwca 2024 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Novavis SA z działalności RN
193,7 KB
28 czerwca 2024 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
204,0 KB
28 czerwca 2024 Wniosek Zarządu do RN i Walnego
110,1 KB
28 czerwca 2024 Raport Atestacyjny o wynagrodzeniach
261,4 KB
28 czerwca 2024 Raport bieżący nr 11_2024
288,7 KB
28 czerwca 2024 Raport Roczny 2023
20,9 MB
28 czerwca 2024 Skonsolidowany Raport Roczny 2023
21,4 MB