Zarząd

Piotr Karmelita – Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Przez cały okres aktywności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym i inwestycjami o charakterze publicznym i niepublicznym.

Pracę rozpoczynał w spółce Dom Maklerski BMT S.A. (w latach 1995-2002) i przed powierzeniem mu funkcji Prezesa Zarządu był asystentem (w latach 1995-1996), kierownikiem projektu (1997), dyrektorem (1998), a następnie Członkiem Zarządu (od 1999 roku). W ramach kierowanego departamentu był odpowiedzialny za wyceny przedsiębiorstw, pozyskiwanie środków finansowych dla spółek poprzez emisję na rynku publicznym, obsługę procesów łączenia i przejmowania przedsiębiorstw związanych z rynkiem publicznym oraz opracowywanie dokumentacji ofertowej na potrzeby emisji publicznych.

W latach 2002-2010 związany z grupą BB Investment S.A., gdzie jako Członek Zarządu, zajmował się procesem nadzoru właścicielskiego nad spółkami w grupie oraz inwestycjami na rynku niepublicznym o charakterze seed-capital i start-up. Od 2006 roku do końca 2010 roku pełnił również funkcję Członka Zarządu BBI Capital NFI S.A. (obecnie Impera Capital S.A.), gdzie zajmował się zarządzaniem funduszem o charakterze private equity. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Rubicon Partners S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wycen przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, prowadzeniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym.

Paweł Krzyształowicz – Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w specjalizacji badań rynku i marketingu. Od 2011 roku związany z kilkunastoma spółkami z polskiego rynku kapitałowego w zakresie relacji inwestorskich, ładu korporacyjnego, doradztwa strategicznego, compliance, prawa handlowego, a także pośrednictwa w kontaktach z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie na rynkach NewConnect i Catalyst, Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Krajowym Rejestrem Sądowym.

Obecnie pełni funkcje menadżera wielkoskalowych projektów z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, a także doradcy kilku polskich spółek handlowych w zakresie strategii i finansów. Uczestnik wielkoskalowych projektów koncepcyjnych, deweloperskich, budowlanych, nadzorczych i odbiorczych z dziedziny fotowoltaiki oraz magazynowania energii.

Na przestrzeni ostatnich lat odpowiedzialny za relacje biznesowe oraz negocjacje podmiotów z międzynarodowymi przedsiębiorstwami i funduszami inwestycyjnymi, między innymi z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Węgier, Litwy, Stanów Zjednoczonych oraz Chińskiej Republiki Ludowej.