2024

28.05.2024Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku
29.11.2024Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2024 roku
27.09.2024Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2024 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe
26.04.2024Publikacja raportu rocznego za 2023 r.
26.04.2024Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 r.