Rada Nadzorcza

Robert Ciszek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od roku 2000 prowadzi działalność w zakresie M&A. Obecnie wspólnik w spółce RKR Investmenti Partnerzy Sp. K.

W latach 2004–2006 pełnił funkcję prezesa zarządu w Fabryce Maszyn Rolniczych PILMET S.A., odpowiedzialny za restrukturyzację operacyjną i finansową spółki. W latach 2000–2004 jako prezes zarządu Sokółka Sieć Dystrybucji Sp. o.o., odpowiadał za zorganizowanie od podstaw własnej sieci dystrybucji jednego z wiodących producentów stolarki okiennej w Polsce.

W latach 1999–2000 pracował na stanowisku senior portfolio manager w Everest Capital Polska, firmie zarządzającej majątkiem Zachodniego NFI S.A., Siódmego NFI S.A. oraz Foksal NFI S.A. i odpowiadał za portfel spółek sektora budowlanego, metalurgicznego i drzewnego. Nadzorował i kierował projektami w zakresie przejęć i połączeń spółek, wydzielania działalności i podziału spółek, pozyskania kapitału, restrukturyzacji zatrudnienia, wdrożenia nowych standardów w zakresie rachunkowości zarządczej oraz organizacji produkcji.

W latach 1998-1999 pełnił funkcję członka zarządu WINUEL S.A., lidera w produkcji oprogramowania oraz integracji rozwiązań informatycznych dla firm sektora energetycznego. W ramach pełnionej funkcji był odpowiedzialny m.in. za pozyskanie inwestora strategicznego, zakończone powodzeniem. W latach 1996–1999 jako investment manager w WESTFUND Polska, firmie zarządzającej majątkiem Zachodniego NFI S.A., kierował i uczestniczył w wielu projektach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz pozyskiwaniem inwestorów strategicznych.

Henryk Pietraszkiewicz

WYKSZTAŁCENIE

1968 – 1973 Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie
Wydział Ekonomiki Produkcji
Kierunek : ekonomika i organizacja przemysłu

1994 – 1995 Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Podyplomowe Studium Bankowości

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

Od sierpnia 2017 roku – Własna działalność gospodarcza – Doradztwo dla Przedsiębiorców
W latach 2016 – 2019 Mentor i Konsultant PARP w programie Early Warning skierowanym do przedsiębiorców potrzebujących wsparcia w procesach naprawy i restrukturyzacji ich firm.
Od 07.2013 – 16.01.2017 r. – Doradca Zarządu Nest Bank S.A.
Członek zespołu Związku Banków Polskich ds. instrumentów finansowych dla MSP na szczeblu regionalnym, krajowym i UE. Dobra znajomość procesów restrukturyzacji i windykacji kredytów. Ekspert PARP ds. Programu Polska Wschodnia
Od 14.10.2009 – 30.06.2013 – FM Bank – Prezes Zarządu
08. 06. 2006 – 07. 03. 2008 – NOBLE BANK S.A. w Warszawie – Prezes Zarządu
16. 08. 2003 – 07. 06. 2006 – Wschodni Bank Cukrownictwa w Lublinie
Prezes Zarządu

15.12.1998 r. – 14.08. 2003 – Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Wiceprezes Zarządu – od 20.03.2002 do 15.08.2003 r.
Dyrektor zarządzający ds. kredytów – od 15.12.1998 do 19.03.2002r.

1996.09.01 -14.12.1998 – Bank Ochrony Środowiska S.A.

Dyrektor Departamentu Kredytów, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

1994 –1996 Polski Bank Inwestycyjny S.A.

Departament Marketingu – Dyrektor Departamentu.
Departament Bankowości Detalicznej – Dyrektor Departamentu.

1992 – 1993 – SWISS TRADING S.A. – Członek zarządu – Dyrektor
Powierzone zadania: zarządzanie firmą, rejestracja, promocja i dystrybucja leków dla hurtowni farmaceutycznych, aptek, szpitali itd.
1973 – 1992 – INCO-VERITAS Sp. z o. o.
Dyrektor ds. Rozwoju i Wykorzystania Majątku w Zarządzie Spółki – 1989 – 1992

INNE:

Ukończone liczne kursy i szkolenia z zakresu ryzyka bankowego, marketingu i sprzedaży , zarządzania przedsiębiorstwem i bankiem

1993 rok – Egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach
Skarbu Państwa – Ministerstwo Przekształceń Własnościowych.

Od 2007 – 2011 Wiceprzewodniczący RN J.W. Construction S.A.

2001-2002 Przewodniczący Rady Nadzorczej BGŻ Leasing Sp. z o.o.

1999 – 2000 – Członek Rady Nadzorczej Hortex Holding S.A.

Grzegorz Pilch

WYKSZTAŁCENIE

1989 – 1995
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział zarządzania,
specjalizacja : rachunkowość

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

10.2009 – 06.2020
Prezes Zarządu VRG SA
07.2008 – 10.2009
Wiceprezes Zarządu Vistula Group SA
03.2001 – 07.2008
Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Zarządu Alma Market SA
05.1999 – 03.2001
Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu Alma Market SA
09.1993 – 05.1999
Kolejno na stanowiskach od asystenta maklera, maklera, kierownika działu operacyjnego do zastępcy
dyrektora Biura Maklerskiego DM Penetrator SA

DODATKOWE KWALIFIKACJE

INSTAL KRAKÓW SA – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu
KANCELARIA MEDIUS SA – członek Rady Nadzorczej
W.KRUK SA – członek Rady Nadzorczej w latach 2014-06.2020
DCG SA – członek Rady Nadzorczej w latach 2008-02.2020

Roman Żelazny

Pan Roman Żelazny (ur. 1953) jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (1978) .

W latach 2003 – 2014 był współorganizatorem, wykonawcą, tłumaczem, opiekunem merytorycznym projektów w ramach programów agend rządowych oraz instytucji pozarządowych, m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencji Rozwoju Lokalnego w Lublinie, Urzędów Marszałkowskich w Lublinie i Gdańsku, realizowanych w Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Luxemburgu – w zakresie kultury i zabytków, ochrony środowiska, inżynierii wodnej, recyklingu, zapobiegania i zwalczania powodzi, odnawialnych źródeł energii, technologii produkcji żywności, rekultywacji i odzyskiwania terenów zdegradowanych przez przemysł.

Od roku 2005 do dnia dzisiejszego jest Prezesem Fundacji “Zacny Uczynek” działającej na rzecz demokracji, wolności, dobroczynności, humanizmu oraz państwa prawa.

W latach 2003 – 2013 pełnił funkcję Prezesa ECHO ENTERPRISE Sp. z o.o. (działalność prasowa, publicystyczna i wydawnicza), a wcześniej, w latach 1983 – 1997 pracował w redakcji „Pogląd” (w Berlinie), był korespondentem niemieckim „Nowego Dziennika” w Nowym Jorku oraz pracował w rozgłośni Polskiego Radia „Wolna Europa” Monachium – Warszawa. Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Novavis SA.

Marek Stachura

Studia na kierunku elektroniki, specjalność telekomunikacja Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem w przemyśle oraz podyplomowe studia MBA.

Do 1996 roku pracował w Administracji Państwowej w pionie telekomunikacji i informatyki. Następnie związał się z branżą telekomunikacyjną, w której jako manager brał udział między innymi w realizacji budowy sieci teleinformatycznej Lotniska Okęcie oraz projektów światłowodowych związanych z międzynarodową transmisją danych i stworzeniem kolokacji sieci teleinformatycznej na terenie Polski, Ukrainy, Czech i Niemiec.

Pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej firm notowanych na alternatywnym rynku GPW.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Marshall Nordic Limited.