Dokumenty korporacyjne

Terminy publikacji okresów zamkniętych Novavis Group S.A. w 2021 r.
Terminy publikacji okresów zamkniętych Rubicon Partners S.A. w 2017 r.
KRS Novavis Group z dnia 27.08.2021
Statut Novavis Group SA wpisany do KRS 13.09.2021
Regulamin Zarządu
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy